درباره روستا

 

 

 

امامزاده محمود-قلعه سر

این بقعه در هفت کیلومتری باختری شهر نکا،ابتدای روستای قلعه سر پایین ودر مجاورت پیر تکیه حضرت ابوالفضل (ع)واقع است.وبنای قدیمی آن بنایی ساده به ابعاد6*4متر با بام پشم سیمان (ایرانیت)ودرب آن از جانب شمال باز می شود.مرقد امامزاده را به اندازه سی سانتی متر بالا آورده اند وپارچه سبز بر روی آن انداخته اند.زمین زیارتگاه بیش از هزار متر است و درخت آزاد وتنو مندی در مغرب بقعه در کنار چشمه شمسا استوار ایستاده است.سرویسهای بهداشتی ،آب گرم وسرد،مسجدقدیمی وتکیه بزرگ ازدیگر امکانات موجود درصحن امامزاده است.با وجود آنکه اعتقاد مردم به این بقعه بسیار است وبرای آن کراماتی قایل هستند و معتقدند که وی فرزند زاده امامزاده محمود مدفون در روستای لاریم است که اگر چنین باشد او از سادات حسنی بشمار می آید.(برگرفته ازکتاب تاریخ تشیع ومزارات شهرستان ساری،مولفمحمدمهدی فقیه بحرالعلوم)

تصویری ازبنای جدیدامامزاده محموددردست احداث

 

امامزاده سیده سلیمه-قلعه سر

این بقعه درهشت کیلومتری جنوب باختری شهرنکا ودرقلب روستای قلعه سر  بالا قرارگرفته است .بنای تازه ساختی درمیان دره است که شامل دواتاق تو در تو است ودرب آن ازجانب جنوب باز می شود.مرقد دراتاقی به ابعاد5*4متر قرار دارد وبه اندازه شصت سانتی متر بالا آورده اند  وبام آن راپشم سیمان (ایرانیت)زده اند.

ازویژگیهای این حرم ساده،فضای پرطراوت وزیبای پیرامون آن است که چشمه ای  بنام بادو وآغوزبن درمجاورت بقعه جاری است.اهالی آب چشمه رامتبرک دانسته وجهت شفای امراض ازآن استفاده می کنند.

به نظر می رسد که شخصیت مدفون دربقعه ام سلمه دختر عیسی بن محمد البطحانی بن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن(ع)باشد.زیرا ابوالحسن عمری نسابه به ضمن سکونت جمع کثیری ازاین خانواده درطبرستان  ازبه شهادت رسیدن دو تن از برادران او درساری طبرستان دارد.بعید نیست که ام سلمه دراثر مرور زمان به سلیمه تصحیف پیدا کرده باشد. مضافا"بر اینکه در تمام منطقه مازندران بقعه ای دیگر بدین نام یافت نمی شود.این بنای متبرکه در طی سالهای اخیربعلت شرایط جوی آب وهوادرحال تخریب شدن می باشد وعنایت ویژه ومساعدت اداره اوقاف وامورخیریه را می طلبد.

 

 

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: سید علی محمدی

..

نام: فاطمه

باسلام تصاویری ابز یادواره شهدای خواهران ومسابقات را در سایت قرار دهید

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران