درباره روستا

شناسنامه روستای قلعه سر

 

 

روستای قلعه سربا522 خانوار و 1800 نفرجمعیت ساکن وبیش از2500 نفرجمعیت غیرساکن وبا46هکتار،وسعت (داخل بافت) بفاصله 5کیلومتری درجنوب شرقی شهرستان نکا واقع گردیده است.این روستا ازطریق جاده های بین مزارع وجنگلی ازشرق :باروستای زرندین سفلی وازغرب:به روستای پیله کوه وجامخانه(ساری)وازشمال باروستاهای بریجان ،ولیجی محله ،اومال وازجنوب :به کوهسارکنده وجنگلهای سرسبزمتصل می باشد.این روستا طبق تقسیمات جزء بخش مرکزی نکا،ودهستان پی رجه می باشدوشغل اغلب اهالی کشاورزی می باشد.این روستا براساس اماررسمی سال 1390مشتمل بر522خانواروبالغ بر1800نفرجمعیت دارد.این روستادارای چهارمسجد(جامع،مهدیه،موسی بن جعفر(ع)سیدالشهدا(ع))وسه حسینیه (اعظم،انصارالحسین(ع)دارالشفا)و امامزاده سیده سلیمه  وداری دو هیات مذهبی می باشد.لازم بذکراست که امامزاده محمود(ع)یک باب مسجدوحسینیه درقلعه سر سفلی وجوددارد.

 نام روستا ووجه تسمیه آن: بعلت واقع شدن در دامنه وارتفاعات بالای سیصد متر از سطح دریا وبقایای قلعه های قدیمی در اطراف واکناف

تابعیت تقسیماتی: دهستان پی رجه -بخش مرکزی شهرستان نکا استان مازندران

موقعیت جغرافیایی ووضعیت جغرافیایی روستا:از شمال به بریجان از جنوب به جنگل وکوهسارکنده واز غرب به جامخانه واز شرق به زرندین سفلی

سابقه سکونت وتاریخچه شکل گیری روستا: قدمتی طولانی دارد وحتی از حفاریهای غیرمجاز برمی آید که قبل از اسلام نیز زیست گاه انسانها بوده است .

فاصله روستاازسایرروستاهای همجوار ومراکزدهستان-بخش ونوع راههای روستایی:با مرکز دهستان 5کیلومتر فاصله دارد وجاده دسترسی به نکا آسفالته که حریم آن نیز 25متر تعریف شده است.

امکانات روستا(آموزشی-اداری-بهداشتی-درمانی-بازرگانی-خدماتی وزیربنایی):دارای مدارس ابتدایی وراهنمایی پسرانه وخانه بهداشت ودو باب نانوایی ودو مهدکودک ،پایگاه مقاومت برادران وخواهران ،شورای اسلامی ودهیاری می باشد.

طرح هادی روستا وسابق اجرای آن:تصویب طرح هادی در سال 81وبهسازی در خیابان گلستان انجام شده واجرای جدول کانیودر قسمتی از رسالت انجام شده است وبا توجه به گستردگی روستا برای بهسازی با همین منوال به ده سال زمان نیاز می باشد.وسعت روستا در طرح مذکور 46 هکتار می باشد.

حدود وثغورروستا براساس محدوده ثبتی وعرفی ویا براساس نقشه طرح هادی روستا:غرب جامخانه واز شرق زرندین سفلی واز جنوب کوهسارکنده وازغرب به روستای زرندین سفلی

اطلاعات جمعیتی قومی واجتماعی روستا:جمعیت روستا 1800نفر درقالب 522خانوار  واز قومیت مختلف تشکیل شده که ترکهای مهاجردر آن دیده می شوند که امروزه در جمعیت روستا ادغام شده اند

نام مزارع ومکانهای تابعه روستا:کلبستان سی-ولجاری-شیرکنده-صومه صحرا-ازارک- رنگو-تاپل راه-ساماندره-مورجاری-چفت سر چنگال زار-شیلی-خورده شل-که جمعا دارای 1800هکتار زمین زراعی وکشاورزی می باشد.

نام روستا درفهرست سرشماری مرکز آمار:این روستا در مرکز آمار به نام قلعه سر علیا ثبت ودرج گردیده است.

نوع فعالیت ساکنان روستا:کشاورزی-دامداری-باغداری-کارگری وانجام کارهای ساختمانی(بنایی،کاشیکاری وآرماتور بند و....)

ارتباط روستاباروستاهاوشهرهای پیرامون آن ازلحاظ مبادلات تجاری وخدماتی:مردم این روستا با مراجعه به شهرنکا خدمات وکالای موردنیاز خویش را دریافت می نمایند

وضعیت دهیاری روستا:دهیاری روستا درسال 1382تاسیس شده ودر حال حاضر فعال ودایر می باشد

وضعیت راه روستایی ونحوه دسترسی به سایر نقاط پیرامونی:جاده اصلی ودسترسی به شهر آسفالته ودر حال ازبین رفتن می باشدوبه روستاهای اطراف مانند جامخانه پیله کوه وزرندین وکوهسارکنده جاده بین مزارع وجنگلی می باشد. 

سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا:ازبدو شروع به کار که توسط جهاد سازندگی اعضاانتخاب میشدند  ودر حال حاضر نیست تابع قوانین توسط مردم انتخاب میگردند.

ویژگی طبیعی روستا(پوشش گیاهی-منابع آب-اقلیم  وآب وهوای منطقه):در جنوب وشرق این روستا جنگلهای زیبا واقع شده وبه لحاظ واقع شدن در دامنه ارتفاعات از آب وهوای خنک وملایم برخوردار می باشد.

تاسیسات زیر بنایی:دارای برق ،آب شرب بهداشتی ،گاز، تلفن(کابل زیر زمینی)می باشد وآب شرب این روستا از دوحلقه چاه عمیق که در جنگلهای ساماندره حفر گردیده تامین میشود وپس از پمپاژ به مخزن اولیه در همان نقطه ،توسط پمپی دیگر به مخزن محل پمپاژ میگردد.

این روستا برااساس قانون تعاریف وضوابط کشوری در دهستان پی رجه واقع شده وبرخی از خدمات خویش از مرکز دهستان پی رجه که زرندین سفلی می باشد دریافت می نماید. وتابع بخش مرکزی شهرستان نکا می باشد.

مشکلات ونارساییها:فرسوده بودن شبکه آب شرب وروماندن ولزوم تعویض،شکستگی جاده اصلی ودسترسی به روستا ،که نیاز به روکش دارد.سیلابهای ناشی از بارش که ایجاب می نماید روند بهسازی واحداث جدول وکانیو شدت بیشتری یابد.نداشتن سالن ورزشی مناسب باتوجه به پیشینه ورزشی روستا

 

 


 

 

 

امامزاده محمود-قلعه سر

این بقعه در هفت کیلومتری باختری شهر نکا،ابتدای روستای قلعه سر پایین ودر مجاورت پیر تکیه حضرت ابوالفضل (ع)واقع است.وبنای قدیمی آن بنایی ساده به ابعاد6*4متر با بام پشم سیمان (ایرانیت)ودرب آن از جانب شمال باز می شود.مرقد امامزاده را به اندازه سی سانتی متر بالا آورده اند وپارچه سبز بر روی آن انداخته اند.زمین زیارتگاه بیش از هزار متر است و درخت آزاد وتنو مندی در مغرب بقعه در کنار چشمه شمسا استوار ایستاده است.سرویسهای بهداشتی ،آب گرم وسرد،مسجدقدیمی وتکیه بزرگ ازدیگر امکانات موجود درصحن امامزاده است.با وجود آنکه اعتقاد مردم به این بقعه بسیار است وبرای آن کراماتی قایل هستند و معتقدند که وی فرزند زاده امامزاده محمود مدفون در روستای لاریم است که اگر چنین باشد او از سادات حسنی بشمار می آید.(برگرفته ازکتاب تاریخ تشیع ومزارات شهرستان ساری،مولفمحمدمهدی فقیه بحرالعلوم)

تصویری ازبنای جدیدامامزاده محموددردست احداث

 

امامزاده سیده سلیمه-قلعه سر

این بقعه درهشت کیلومتری جنوب باختری شهرنکا ودرقلب روستای قلعه سر  بالا قرارگرفته است .بنای تازه ساختی درمیان دره است که شامل دواتاق تو در تو است ودرب آن ازجانب جنوب باز می شود.مرقد دراتاقی به ابعاد5*4متر قرار دارد وبه اندازه شصت سانتی متر بالا آورده اند  وبام آن راپشم سیمان (ایرانیت)زده اند.

ازویژگیهای این حرم ساده،فضای پرطراوت وزیبای پیرامون آن است که چشمه ای  بنام بادو وآغوزبن درمجاورت بقعه جاری است.اهالی آب چشمه رامتبرک دانسته وجهت شفای امراض ازآن استفاده می کنند.

به نظر می رسد که شخصیت مدفون دربقعه ام سلمه دختر عیسی بن محمد البطحانی بن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن(ع)باشد.زیرا ابوالحسن عمری نسابه به ضمن سکونت جمع کثیری ازاین خانواده درطبرستان  ازبه شهادت رسیدن دو تن از برادران او درساری طبرستان دارد.بعید نیست که ام سلمه دراثر مرور زمان به سلیمه تصحیف پیدا کرده باشد. مضافا"بر اینکه در تمام منطقه مازندران بقعه ای دیگر بدین نام یافت نمی شود.این بنای متبرکه در طی سالهای اخیربعلت شرایط جوی آب وهوادرحال تخریب شدن می باشد وعنایت ویژه ومساعدت اداره اوقاف وامورخیریه را می طلبد.

 

 

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: سید علی محمدی

..

نام: فاطمه

باسلام تصاویری ابز یادواره شهدای خواهران ومسابقات را در سایت قرار دهید

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران