ghalesar
06 آبان 1401 - 18:59

همراهی ژاپن با ادعاهای آمریکا درباره استفاده از سلاح هسته ای

وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد این کشور از رویکرد ادعایی آمریکا در قبال به کارگیری سلاح هسته ای به طور جدی حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه ژاپن با ادعاهای آمریکا در خصوص بکارگیری سلاح هسته ای همراهی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه ژاپن با ادعاهای آمریکا در خصوص بکارگیری سلاح هسته ای همراهی کرد.خبرگزاری مهروزارت خارجه ژاپن امروز جمعه اعلام کرد که توکیو قویاً از بازنگری جدید وضعیت هسته‌ای آمریکا (NPR) حمایت می‌کند. بازنگری که در آن ادعا شده است که واشنگتن استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تنها در شرایط تشدید تنش به منظور دفاع از منافع حیاتی خود یا متحدان و شرکای خود مدنظر قرار می دهد. وزارت خارجه ژاپن امروز جمعه اعلام کرد که توکیو قویاً از بازنگری جدید وضعیت هسته‌ای آمریکا (NPR) حمایت می‌کند. بازنگری که در آن ادعا شده است که واشنگتن استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تنها در شرایط تشدید تنش به منظور دفاع از منافع حیاتی خود یا متحدان و شرکای خود مدنظر قرار می دهد.در حالیکه ژاپن اولین کشور قربانی بکارگیری سلاح اتمی از سوی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی است، در این بیانیه تاکید کرد که ژاپن قویاً از آخرین بازنگری وضعیت هسته ای آمریکا، که به وضوح حاکی از عزم ایالات متحده برای اطمینان از اثربخشی بازدارندگی خود و تعهدش به ارائه بازدارندگی گسترده، معتبر و قوی، از جمله بازدارندگی هسته‌ای برای متحدانش نظیر ژاپن است، حمایت می‌کند. در حالیکه ژاپن اولین کشور قربانی بکارگیری سلاح اتمی از سوی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی است، در این بیانیه تاکید کرد که ژاپن قویاً از آخرین بازنگری وضعیت هسته ای آمریکا، که به وضوح حاکی از عزم ایالات متحده برای اطمینان از اثربخشی بازدارندگی خود و تعهدش به ارائه بازدارندگی گسترده، معتبر و قوی، از جمله بازدارندگی هسته‌ای برای متحدانش نظیر ژاپن است، حمایت می‌کند.در بیانیه وزارت خارجه ژاپن آمده است که توکیو در نگرانی های ایالات متحده درخصوص شرایط امنیتی جدی در ارتباط با اقدامات روسیه، چین و کره شمالی شریک است و خود را متعهد به تقویت اتحاد با ایالات متحده و ژاپن از طریق رایزنی نزدیک در مورد بازدارندگی گسترده، از جمله بازدارندگی هسته ای می داند. در بیانیه وزارت خارجه ژاپن آمده است که توکیو در نگرانی های ایالات متحده درخصوص شرایط امنیتی جدی در ارتباط با اقدامات روسیه، چین و کره شمالی شریک است و خود را متعهد به تقویت اتحاد با ایالات متحده و ژاپن از طریق رایزنی نزدیک در مورد بازدارندگی گسترده، از جمله بازدارندگی هسته ای می داند.بازنگری وضعیت هسته ای آمریکا با تأخیر طولانی روز پنجشنبه، هفت ماه پس از ارائه در کنگره آمریکا منتشر شد. ایالات متحده مدعی است که نقش اساسی زرادخانه هسته‌ای این کشور، صرفاً ایجاد بازدارندگی از حمله به این کشور یا به متحدان آن است. بازنگری وضعیت هسته ای آمریکا با تأخیر طولانی روز پنجشنبه، هفت ماه پس از ارائه در کنگره آمریکا منتشر شد. ایالات متحده مدعی است که نقش اساسی زرادخانه هسته‌ای این کشور، صرفاً ایجاد بازدارندگی از حمله به این کشور یا به متحدان آن است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 809986