ghalesar
05 مرداد 1401 - 18:23

آمریکا به دنبال جلوگیری از نفوذ چین و روسیه در آفریقا است

سخنگوی وزارت خارجه چین تلاش آمریکا برای جلوگیری از نفوذ دیگر کشورها در آفریقا را غیر سازنده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه چین رویکرد آمریکا در محدود کردن حضور دیگر کشورها در قاره آفریقا را مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه چین رویکرد آمریکا در محدود کردن حضور دیگر کشورها در قاره آفریقا را مورد انتقاد قرار داد.خبرگزاری مهر«ژائو لیجیان» روز چهارشنبه در جریان کنفرانس خبری روزانه وزارت خارجه چین اعلام کرد که تلاش های ایالات متحده برای محدود کردن نفوذ کشورهای دیگر در آفریقا اصلا سازنده نیست. «ژائو لیجیان» روز چهارشنبه در جریان کنفرانس خبری روزانه وزارت خارجه چین اعلام کرد کهتلاش های ایالات متحده برای محدود کردن نفوذ کشورهای دیگر در آفریقا اصلا سازنده نیست.سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به اظهارات اخیر فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا گفت که چنین اظهارات مقامات آمریکایی باعث تاسف است. سیاستمداران آمریکایی به ذهنیت جنگ سرد مقید هستند. آنها به دنبال ایجاد یک رویارویی بلوکی هستند. آنها با غرق شدن در محاسبات ژئوپلیتیکی هر گام کشورهای دیگر را زیر نظر دارند و آنها در نقطه آغازین سیاست مهار نفوذ سایر کشورها در این قاره را کلید زده اند. چنین رویکردی کاملاً غیرسازنده است. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به اظهارات اخیر فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا گفت کهچنین اظهارات مقامات آمریکایی باعث تاسف است. سیاستمداران آمریکایی به ذهنیت جنگ سرد مقید هستند. آنها به دنبال ایجاد یک رویارویی بلوکی هستند. آنها با غرق شدن در محاسبات ژئوپلیتیکی هر گام کشورهای دیگر را زیر نظر دارند و آنها در نقطه آغازین سیاست مهار نفوذ سایر کشورها در این قاره را کلید زده اند. چنین رویکردی کاملاً غیرسازنده است.این مقام وزارت خارجه چین افزود: در حال حاضر آفریقا به دلیل ادامه همه گیری کرونا و احیای کند اقتصاد جهانی با مشکلات زیادی مواجه است.ژائو با این حال چشم انداز توسعه این قاره را همچنان مثبت ارزیابی کرد و گفت نقش کشورهای آفریقایی در عرصه بین المللی همچنان رو به رشد است. این مقام وزارت خارجه چین افزود: در حال حاضر آفریقا به دلیل ادامه همه گیری کرونا و احیای کند اقتصاد جهانی با مشکلات زیادی مواجه است.ژائو با این حال چشم انداز توسعه این قاره را همچنان مثبت ارزیابی کرد و گفت نقش کشورهای آفریقایی در عرصه بین المللی همچنان رو به رشد استکرونا.ژائو در بخشی از اظهارات خود یادآور شد که چین همیشه امید زیادی به چشم انداز توسعه آفریقا داشته است و حمایت های پکن از حفظ صلح و کمک های توسعه ای آفریقا تقلیل نخواهد یافت. چین از هر چیزی که برای توسعه آفریقا مفید است، از جمله سرمایه گذاری های آمریکا حمایت می کند. ژائو در بخشی از اظهارات خود یادآور شد که چین همیشه امید زیادی به چشم انداز توسعه آفریقا داشته است و حمایت های پکن از حفظ صلح و کمک های توسعه ای آفریقا تقلیل نخواهد یافت.چین از هر چیزی که برای توسعه آفریقا مفید است، از جمله سرمایه گذاری های آمریکا حمایت می کند.در اواخر ماه ژوئیه، ژنرال «استفان تاونسند» فرماندهی نظامی ایالات متحده در آفریقا اعلام کرد که چین و روسیه به واسطه ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی خود به دنبال گسترش نفوذ خود در آفریقا هستند. در اواخر ماه ژوئیه، ژنرال «استفان تاونسند» فرماندهی نظامی ایالات متحده در آفریقا اعلام کرد که چین و روسیه به واسطه ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی خود به دنبال گسترش نفوذ خود در آفریقا هستند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 477464