اخبار روستا

آمار وفات سال 1397 روستای قلعه سر

براستی که ما از خدائیم و به سوی او باز می گردیم

آمار وفات سال1397 

1-مرحومه حاجیه سیده مریم نصیری( همسر مرحوم حاج سید موسی نصیری)

2-مرحومه حاجیه صفیه شعبانی(سیدرضامحمدی قلعه سری)

3-شادروان حاج سیداحمد محمدی (فرزند:حاج سید محمد)

4-مرحومه حاجیه معصومه فلاح(همسر حاج میر امین نصیری)

5-پدربزرگوار شهید،شادروان حاج قاسم براری (فرزند،علی)

6-سیدجوادکوه پیکری داماد حاج سیدطاهر طاهری (فرزند،سیدمیرزا)

7-خدابخش میرزایی همدانی فرزندعبدا..

8-آمنه زنده دل قلعه سری فرزند،نعمت ا..

9-مداح اهل البیت شادروان حاج نورعلی عشوری فرزند،مظفر

10-شادروان حاج میرعابدین شریفی فرزند،علی آقا

11-شادروان حاج سید رضا محمدی فرزند سید حمزه

12 نوجوان ناکام شادروان-مرتضی فقانی فرزندمهدی

13مرحومه فاطمه عبداله نژاد(همسرشادروان حاج سیدرضا رضایی) فرزند مرحوم امامقلی

14پیر غلام اهل بیت(ع)شادروان حاج سید محمد اقا محمدی قلعه سری 

15-سیده زهرا حسینی (مادر شهیدسیداحمدعمادی و همسر شادروان سیدرمضان عمادی)

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران