عملکرد دهیاری

تعویض لوله آب شرب فرسوده توسط دهیاری قلعه سر

 

 

تعویض لوله های فرسوده آب شرب خیابان امامت قلعه سر در دستور کار شورای اسلامی ودهیاری قلعه سر گرفت.

 

 

شکستگی های متعدد و فرسودگی و روماندن لوله های فلزی که در دهه 60 که باتوجه به نیاز آن زمان جاسازی شده بود وبعلت گذشت زمان نیاز به تعویض داشت که از طریق دهیاری در طول یک هفته نسبت به تعویض آن بصورت اصولی اقدام گردید.

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران