عملکرد دهیاری

ساخت نرده فلزی بر روی دیواره سنگی

ساخت نرده حفاظتی فلزی با هزینه ایی بالغ بر چهل میلیون ریال توسط دهیاری انجام گردید.

 

 

 

با توجه به ساخت و احداث  دیواره حفاظتی  جهت جلوگیری از رانش در خیابان امامت و بلحاظ اختلاف ارتفاع  سد مذکور ایجاد و احداث پل فلزی یک امر ضروری بشمار میرفت که توسط دهیاری در آذر ماه 1397 جهت جلوگیری از حوادث و وقایع احتمالی انجام گردید.

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران